+

+

+

+

קטלוג דגם

כמות

קובץ העמדה PDF

קובץ העמדה DWG

קובץ העמדה REVIT

מערכות אוורור וסינון האוויר המתאימות למרחב המוגן הנבחר הן הדגמים והכמויות כלהלן:

או

או

קטלוג דגם

כמות

מידע והורדות לכל המערכות

הקפידו לדרוש מערכת אחודה – עם מסנן, מפוח והפעלה ידנית סמויה כיחידה אחת מובנית. רשמו זאת בכתב הכמויות ובמפרט הטכני.

[accordionmenu id="uniqueb166b50" accordionmenu="2237"]